Bram Boncquet  Cv downloaden

Bram Boncquet (°22/03/1987) Woont in Koksijde en Avelgem

 

Bram Boncquet zette zijn eerste artistieke stappen in “De Andere Academie” in Torhout. In oktober 2011 startte hij in Kunstwerkplaats De Zandberg.

Bram is een kunstenaar met een grote drang naar experiment. Hij verlegt op verrassende wijze grenzen binnen de geijkte artistieke paden. Zo loopt zijn zoektocht in de portretkunst over het eenvoudigweg natekenen van bekende portretten uit de kunstgeschiedenis tot het abstractere portretteren van die meesters zelf, hun op doek genoteerde namen. Uit zijn historische interesse blijkt vooral zijn bijzondere aandacht voor de middeleeuwse kunst, godsdienst en architectuur. In zijn werk zien we uit die periode veel citaten verschijn in tekst en beeld. Vaak opgenomen binnen rasters.

In zijn experimentele tocht over ongeëffende paden geeft Bram de laatste jaren deze rasters een bestaansrecht op zich. Meer en meer verdwijnen beelden en teksten uit zijn beeldtaal en komt de focus via het raster te liggen op het onderzoek naar de media en de dragers zelf.