Nicole Lycke  Cv downloaden

Nicole werkt sinds september 2006 in kunstwerkplaats De Zandberg.

 

Ze maakt harmonieuze niet figuratieve schilderijen. Nicole experimenteert op verschillende niveaus met acryl, olie en spuitbussen. In haar experiment met de verf an sich legt ze de focus op het effect van het mengproces, de manier van aanbrengen,… . In verschillende lagen die ze met sjablonen op elkaar aanbrengt onderzoekt ze tevens de interactie tussen die verschillend uitgevoerde lagen. Nicole besteedt een bijzondere aandacht voor drie grote pijlers, ‘vorm’, ‘kleur’ en ‘compositie’ in haar rijk en gelaagd oeuvre.