2023 Braam-struweel


braam-struweel + expo
boekpresentatie 14/12 — 19:00
14/12 →
07/01/2024

Kunstwerkplaats De Zandberg nodigt u van harte
uit voor de boekpresentatie van ‘Braamstruweel’.
Dit prachtige boek bevat tekeningen van Klaartje
Jonniaux i.s.m. Helena Simkens. De begeleidende
tekst is geschreven door Loeke Vanhoutteghem.

De boekpresentatie markeert tevens de opening
van de expo met werk van Klaartje Jonniaux.
U krijgt de gelegenheid om nader kennis te maken
met haar artistiek werk.

graag uw aanwezigheid
vooraf bevestigen via
zandberg@groepubuntu.be
Kunstwerkplaats De Zandberg
Julius Sabbestraat 45
— Harelbeke
de expo is op werkdagen
vrij toegankelijk van
9:00 → 16:00