2023 - Middlegate


Middlegate is toe aan een derde editie. Het tentoonstellingsproject binnen de muren van het psychiatrisch centrum in Geel, en tegelijk op locaties dicht bij de mensen in het stadscentrum, wordt deze keer georganiseerd door curatoren Philippe Van Cauteren (S.M.A.K.) en Pierre Muylle (independent curator). Waar de eerste 2 edities vooral thematisch aangepakt werden en een dialoog vormden tussen reguliere kunstenaars en Art Brut kunstenaars, wil deze editie vooral toekomstgericht denken en een hedendaagse inventieve kunstervaring bieden. Daarbij worden conventionele categorieën en vooroordelen doorbroken.

Zo werd voor het kunstparcours de keuze gemaakt om labels die de naam van de kunstenaar tonen, of titel en datum, weg te laten. De anonimiteit nodigt de toeschouwer uit, om zich op deze manier ten volle te concentreren op het werk zelf. De mooie catalogus die de tentoonstelling vergezelt, zorgt dan wel weer voor de duiding die bij het werk hoort. Ashley Anjuyn neemt deel aan de tentoonstelling, met 3 portretten. Ze tonen drie collega kunstenaars uit het atelier, telkens met de nodige vervreemding en vervorming. Klaus Compagnie maakt gedurende de looptijd van de tentoonstelling elke 2 weken een nieuw werk dat op affiches gedrukt wordt. De affichereeks is aanwezig in het winkelcentrum van Geel en confronteert de bezoekers met reflecties op mediaberichtgeving of andere kennis. Een deel uit de reeks ‘Zandberg Drawings’ van Danny Bergeman dan weer is te zien in het Jan Hoet huis. Meer info over de tentoonstelling Middlegate III vind je op TAGELDIMDE / MIDDLEGATE - Stad Geel