2019-Meester en leerling


Het project beoogt het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject. Subsidiegever voor dit project is Minister van Cultuur Sven Gatz. Met deze subsidielijn (beurssysteem) 'wil Vlaanderen een impuls geven aan het beleid rond immaterieel cultureel erfgoed. Ook niet-tastbaar erfgoed dat in hoofden en handen van mensen zit, is immers erg waardevol, maar ook kwetsbaar. Onderzoek wijst uit dat de beoefening van sommige disciplines met wortels in traditie, en de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, meer en meer onder (economische) druk staan.' (uit: handleiding, beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject, cjm.vlaanderen.be)

In dit project nemen drie leerlingen deel. Meester is Aravinda Rodenburg. 'Meester Aravinda Rodenburg, zelfstandig herenkleermaker,  werkt sinds meer dan tien jaar in Gent en geeft op eigentijdse manier vorm aan het eeuwenoude ambacht. (...) Het beroep is aan het uitsterven in West-Europa: behalve in Londen, Parijs, een handvol Italiaanse steden en enkele hoofdsteden, waar een atypische microeconomie nog kan gedijen, verdwijnen één voor één de ateliers door de ongelijke concurrentie met de confectie-industrie, die sinds een aantal jaren ook toenemend maatwerk aanbiedt. Het handmatige werk op kleine schaal uitgevoerd in West-Europa is dus niet alleen een economisch buitenbeentje geworden, maar krijgt ook een culturele en sociale dimensie. De waarde van het ambacht als immaterieel erfgoed is onmiskenbaar: veel mensen hebben herinneringen aan kleermakers van vroeger als familielid, leverancier, buurman of collega en voelen het verdwijnen van het ambacht aan als een verlies. Op sociaal vlak, binnen de context van duurzame kledingproductie, is lokale productie conform aan Belgische loonnormen en sociale wetgeving verreweg te verkiezen boven het werk van fabrieksarbeiders elders.' (uit: aanvraagdossier voor het krijgen van een beurs).

Eén van de leerlingen is Thomas Baert. De motivatie zoals omschreven in het aanvraagdossier: 'Thomas grootvader was maatkleermaker. Als persoon met het syndroom van Down beschikt hij niet over de coördinatie om het beroep op professioneel niveau uit te oefenen. Hij is echter gebeten door de wil om dagelijks te werken aan kleding en voelt zich opperbest in een atelier. Voor hem gaat het in de eerste plaats om een persoonlijke meerwaarde. Daarnaast wil hij ook leren. Thomas heeft inzicht in patronen maar wil zich nog veel meer bekwamen in het beter in elkaar steken van een kledingstuk. Wat hij oppikt van de meester en de andere leerlingen wil hij integreren in de verdere ontwikkeling van zijn artistiek werk. Thomas heeft zijn eigen atelier in kunstwerkplaats De Zandberg. De Zandberg maakt deel uit van de welzijnsorganisatie Groep Ubuntu vzw en ondersteunt kunstenaars met een verstandelijke beperking. Thomas werkt er aan kledingobjecten en kostuums en pakken op vraag van derden. Zo regisseerde Thomas recent de kortfilm ‘Na de dood in de hemel’ waarbij hij ook alle kostumering voor de acteurs voor zich nam.'

Deelnemer: Thomas Baert, kunstenaar en kleermaker

Partner: Aravinda Rodenburg, bespoke tailor, Gent - subsdieproject Sven Gatz (doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject)

Plaats: atelier van Aravinda Rodenburg, Bagattenstraat 137, 9000 Gent

Datum: januari 2019 - juni 2020 (18 maanden)

 


 

Kunstenaars


Kunstenaar  Thomas Baert

Thomas Baert