2021-Arts in society


Klaas De Baere, Chiara Danneels, en Maya Lafere dienden een projectvoorstel bij Arts in Society in. Zij zullen dit jaar telkens in duo werken, met een kunstenaar van de Zandberg.


Klaas De Baere en Johan Vanderschelden zoeken crossovers in hun beider werk. Ze gingen aan de slag met het idee, een boek te maken. Onderweg kwamen ze de werken van Jeroen Bosch tegen. Het boek-idee kantelde richting triptieken, die ook open en dicht kunnen klappen.
Gewapend met tufting-gun en punch needles werken ze hun beeldend werk uit.

Maya Lafere en Ashley Anjuyn gaan met olieverf aan de slag, het medium dat hen bindt. Ze gaan op schilderkundig onderzoek binnen het gegeven ‘Huid’.

Chiara Daneels en Klaus Compagnie werken aan een bundeling van teksten en illustraties.

De samenwerkingen resulteren in een tentoonstelling in de sociaalartistieke werkplaats 0.666 in Oostende, in juni.