2022 - Raamtekenen


Diverse kunstenaars (be)tekenen de ramen van de vzw Speelvogel, Sint-Janslaan Kortrijk. Kunstenaars brengen eigen werk aan of stemmen af op de context of omgeving van de vzw.

Deelnemers: Yasmine Van Haesebroucke (december 2020) - Mieke Vanhessche (april 2021) - Jan Cattebeke (mei 2021) - Klaus Compagnie (september 2021) - Veerle De Mets (mei 2022)

Partner: Speelvogel vzw

Plaats: Speelvogel vzw, Sint-Janslaan Kortrijk

Datum: vanaf maart 2021