2024 -Onder de indruk - BUSO De Hoge Kouter/Lange Munte


Onder de indruk is een project gesteund door 'Arts in Society' en is een samenwerking tussen KASK gent, Buso De Hoge Kouter en Kunstwerkplaats De Zandberg. 

Er werd een grote drukpers in het P.O. lokaal binnengerold.
Vakleerkrachten Van Buso de Hoge Kouter trokken samen met een kunstenaar en begeleider van De Zandberg en kunstenaars van KASK gent naar Trinkhall museum Luik, waar ze de grafische collectie leerden kennen, en meedraaiden in het drukatelier dat in het museum georganiseerd wordt.
De leerlingen van Buso De Hoge kouter, OV1, gaan dit schooljaar aan de slag met verschillende druktechnieken. Hoogdruk, materiaaldruk, diepdruk, monotype. Diverse workshops worden georganiseerd door leerkrachten in spé Annelie Vaes en Fien Leenaerts, die vanuit hun eigen kunstpraktijk vertrekken om samen met de leerlingen aan de slag te gaan. 

Inmiddels hebben de leerlingen en de leraars de techniek al aardig onder de knie, en komt het project in een volgend stadium. De studenten gaan persoonlijk werk maken, geïnspireerd door wat de buurt hen aan info geeft. 
Er zullen de komende periode op geregelde momenten pamfletten gedrukt worden met hun beeldmateriaal. 
De pamfletten worden een communicatiemiddel met de buurt. 
Op deze plaats blijf je op de hoogte van de evolutie van het project, en de resultaten.