2024 -Onder de indruk - BUSO De Hoge Kouter/Lange Munte


https://demos.be/blog/hartsociety-zes-geselecteerde-trajecten


Elk van ons heeft eigen passies. Iets waar hij/zij van ‘onder de indruk’ is. Twee kunstenaars, vrije grafiek KASK, dagen leerlingen van BUSO De Hoge Kouter, Kortrijk uit om hun eigen passies artistiek en grafisch vorm te geven. Met een etspers fabriceren ze persoonlijk grafisch werk en pamfletten waarmee we gemeenschap maken in de school én met de nabije wijk Lange Munte.  

De focus in dit project ligt op drukwerk.

De deelnemers kunnen experimenteren in een eigen stijl met vormen, kleuren, materialen maar tegelijkertijd ook hands on technieken aangeleerd krijgen. De technieken die we aanleren, zoals materiaaldruk, zijn heel veelzijdig waardoor er veel geëxperimenteerd kan worden en creatieve mogelijkheden verbreed kunnen worden. Deelnemers worden aangemoedigd om te spelen, te verkennen en te experimenteren en op zoek te gaan naar hun eigen narratief. Gaandeweg, doorheen de workshops, kunnen ze hun werk ontwikkelen en verder personaliseren.

Van bij aanvang daagt dit project de deelnemers uit om met nieuwe mensen contacten te leggen en in gesprek te gaan.

Het werken met het medium ‘pamflet’ biedt vele mogelijkheden. De deelnemers moeten nadenken over inhoud en vorm. Het verspreiden ervan is een hele uitdaging voor deelnemers en kunstenaars. Hoe de verspreiding vormgeven in de school? Hoe aandacht triggeren? Hoe in gesprek gaan en afspreken met de handelaars en de bib in de buurt?

We proberen de buurtbibliothecaris en de enkele handelaars mee te krijgen in dit project. Hopelijk zijn ook zij ‘onder de indruk’ en delen ze hun passies én hun energie om mee te werken. We vragen hen om pamfletten te helpen verspreiden. Tegelijk krijgen ze de gelegenheid om het project te bevragen, kennis te maken met (een) leerling(en), zelf mee uit te nodigen voor de tentoonstelling of om een voorafgaand ontmoetingsmoment in hun praktijk mee vorm te geven. We nodigen hen alvast uit om mee ‘moving spirit’ te zijn om gemeenschap te maken rond dit project.

Finaal biedt de tentoonstelling op het einde van het project de uitdaging aan de deelnemers om na te denken over hoe ze hun werk aan de buitenwereld willen tonen.  We mikken tevens op een mix aan bezoekers en installeren een context die ontmoeting en interactie tussen alle geïnteresseerden optimaal mogelijk maakt. Met deze informatie en de gerichte bevraging achteraf kunnen de deelnemers een laatste pamflet opmaken.

De pers blijft, wat een uitdaging vormt in de school om er verder actief mee aan de slag te gaan.