DE ZANDBERG


De Zandberg maakt deel uit van groep Ubuntu. De kunstwerkplaats heeft Harelbeke als uitvalsbasis. Binnen de groep geeft De Zandberg een plek aan individuele kunstenaars met een verstandelijke beperking. In dialoog met deze kunstenaars onderzoekt, creëert, toont De Zandberg kwalitatief artistiek beeldend werk.


Missie en visie

 

missie

 

De Zandberg is een kunstwerkplaats voor mensen met een beperking te Harelbeke.
De kunstenaars die er komen, creëren eigen artistiek werk en werken aan een oeuvre.
De Zandberg biedt daarvoor atelierruimte en ondersteuning.
Deze ondersteuning is artistiek en sociaal, individueel en op maat. Met deze ondersteuning draagt de kunstwerkplaats bij aan de gestage artistieke en persoonlijke ontwikkeling van de kunstenaars.

 

visie

 

We beschouwen elke kunstenaar als een singulier individu, met geheel eigen interesses, focus en te ontwikkelen taal. Elke kunstenaar werkt op een eigen plek en wordt individueel ondersteund.

Kunstenaars engageren zich om meerdaags te werken in de kunstwerkplaats. Het engagement houdt een actief zoeken in naar een eigen beeldtaal, frequente aanwezigheid en regelmaat die groei en gerichte ondersteuning mogelijk maken.

Elke kunstenaar stapt op De Zandberg in een artistiek traject. Het denken in artistieke trajecten vormt de basis van de ondersteuning. Een traject suggereert een opstartfase, voortgang, evolutie en ontwikkeling in artistiek werk en kunstenaarschap. De ondersteuning in de kunstwerkplaats activeert, voedt en begeleidt de trajecten op maat van de kunstenaars.

De ondersteuning door artistiek mentoren is zeer gedifferentieerd. Ondersteuning baseert zich op nabijheid en dialoog met de kunstenaar. Ondersteuning krijgt vorm in het dagelijkse atelier, d.m.v. vorming, via projecten, tentoonstellingen en samenwerkingen met externe culturele actoren.

Persoonlijke en artistieke ontwikkeling betekent ook dat de kunstenaar de openbaarheid opzoekt.

Maatschappelijke (h)erkenning van werk en kunstenaarschap is een belangrijke drijfveer binnen de werking van De Zandberg. De kunstwerkplaats zoekt daarom samenwerkingen op met sociaal-artistiek werk en relevante culturele actoren, lokaal en binnen het brede culturele veld.

 

Ontwikkeling van de kunstenaar veronderstelt niet enkel maatschappelijke inbedding maar primordiaal ook draagvlak bij het persoonlijke netwerk. Familie en bekenden worden daarom van nabij betrokken bij de werking in zijn diverse facetten.

 

dominique nuyttens

 

medewerkers


 • Dominique Nuyttens
 • co√∂rdinator
 • E-mail: dominique.nuyttens@groepubuntu.be
 • Tel: 056 736050
 • Annemie Depaepe
 • mentor textiel - Amili Haha
 • E-mail: annemie.depaepe@groepubuntu.be
 • Ruben Laflere
 • mentor grafiek
 • E-mail: ruben.laflere@groepubuntu.be
 • Peter Vanhecke
 • mentor beeldende kunst
 • E-mail: peter.vanhecke@groepubuntu.be
 • Griet Delmote
 • mentor keramiek
 • E-mail: griet.delmote@groepubuntu.be

infrastructuur

De Kunstwerkplaats huisvest er in een oude jongensschool, gebouwd in 1959, in de Julius Sabbestraat 45. Een straat genoemd naar de schrijver Julius Sabbe (1846-1940), vriend van de Harelbeekse musicus Peter Benoit.

De klassen van weleer zijn nu ateliers. Kunstenaars hebben er elk hun eigen plek. Midden in, is er een mobiel atelier voor tijdelijke projecten. In de vroegere sporthal worden niet langer bokkesprongen gemaakt. De ruimte is omgeturnd tot een tentoonstellingsruimte die ook dienst doet als groot atelier (bij workshops, projecten enz.). Langszij is er het zomeratelier dat een verblijf in residentie biedt voor externe kunstenaars. Ook onder en boven de expo-ruimte is er bedrijvigheid. Onder steekt een zeefdrukatelier. Boven, op zolder, stapelen herinneringen zich op en worden kunstwerken van kunstenaars gearchiveerd. Aan de straatkant –Zandbergstraat- is nieuwbouw gecreëerd.

 

De artotheek vindt er onderdak alsook het buurthuis. In de artotheek worden kunstwerken verhuurd. Het buurthuis biedt het lokale verenigingsleven en het buurtwerk van het OCMW Harelbeke de mogelijkheid om er ontmoetings- en educatieve activiteiten te organiseren. De binnentuin tot slot, een realisatie i.s.m. Lions Harelbeke, maakt het aangenaam toeven bij goed weer en evenementen.

historiek

 

In 1992 werd de eerste vormende activiteit, onder de noemer ‘crea’ ingericht. Met een reeks workshops en een tentoonstelling. 

8 kunstenaars met een mentale beperking, en hun begeleiders uit het dagcentrum vzw Feniks in Avelgem hadden toen een uitgesproken nood om te creëren.
Samen met de vakgroep Didaktiek van Professor Geert Vanhove werd er een project gestart, waarbij monumentale kunstwerken gemaakt werden rond het thema van de Phoenix mythologie.
Er volgden vlug tal van andere projecten, met diverse kunstenaars. 


In 1994 werd de uitleendienst voor kunstwerken — de artotheek — gestart, die vanaf 1998 in de verbouwde molenaarsschuur, Het Molenhuis in Zwevegem, een onderkomen kreeg. Er was tijd en ruimte voor de artistieke drang, de noodzaak om te creëren, elkaar uit te dagen, en artistiek uitgedaagd te worden. Daarvoor waren er een veelheid van samenwerkingen met reguliere kunstenaars, tentoonstellingen in een museale context,... Er werden artistieke trajecten afgelegd.

Projecten en workshops bleven bestaan, maar de nadruk kwam ook steeds meer op het individuele van ieders eigen werk te liggen. Kunstenaars werden steeds specifieker voor projecten en workshops en samenwerkingen uitgenodigd.

 

De kleine groep kunstenaars werd aangevuld met een grotere groep kunstenaars uit het textielatelier en het grafiekatelier, die ondertussen in Avelgem was opgestart.
Accomodatie werd te krap, en er werd uitgekeken naar een pand dat de hele werking kon huisvesten.
In 2000 viel het oog op de voormalige jongensschool in Harelbeke. 

De individuele artistieke trajecten blijven verder de sterkte van Kunstwerkplaats De Zandberg.
Een eigen atelierplek, eigen materiaal, voeden de eigen artistieke zoektocht. 

Sociale Partners

Regionale partners

Artistieke partners