ProjectenDe kunstwerkplaats organiseert of stapt mee in projecten van externen. Meermaals gaat het om samenwerkingen met externe kunstenaars, organisaties en/of deelnemers van buiten de Zandberg. Projecten zijn vaak thematisch opgebouwd en hebben, naast het finale toonmoment of tentoonstelling, een ontmoetingskarakter, een educatieve component en/of activerende insteek (een nieuwe impuls voor kunstenaars, een impact op de nabije publieke ruimte, een maatschappelijk relevant thema, ...). Projecten zijn voor kunstenaars van De Zandberg een andere manier, anders dan het exposeren, om de openbaarheid op te zoeken en te verkennen.